REGULAMIN obowiązujący od 25.05.2018r.


KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ, POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ (.pdf)

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25.05.2018r. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827 z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniony jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

Sklep internetowy DiStile.pl, działający pod adresem URL: https://www.distile.pl, jest prowadzony przez firmę DiStile.pl Agnieszka Tomas mieszcząca się pod adresem: ul. Jarowa 26, 91-613 Łódź.
REGON: 100398991 NIP: 728-225-09-28 KONTO BANKOWE: MBank 69 1140 2017 0000 4902 0697 8409.

Adres do zwrotów:
DiStile.pl,
Jarowa 26,
91-613 Łódź

Sklep prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet. 

REGULAMIN obowiązujący od 25.12.2014r.


KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ, POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ (.pdf)

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25.12.2014r. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827 z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniony jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

Sklep internetowy DiStile.pl, działający pod adresem URL: http://www.distile.pl, jest prowadzony przez firmę "DiStile.pl" mieszcząca się pod adresem: ul. Jarowa 26, 91-613 Łódź, REGON: 100398991 NIP: 728-225-09-28 KONTO BANKOWE: MBank (dawny MultiBank) 69 1140 2017 0000 4902 0697 8409.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

 

REGULAMIN obowiązujący do 24.12.2014r.


 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ, POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ (.pdf)