POLITYKA PRYWATNOŚCI


 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. 

 

SŁOWNICZEK


 

Sklep - prowadzony przez firmę DiStile.pl, sklep internetowy działający pod adresem: http://www.distile.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Administrator, my, nasz, nasze itp. - DiStile.pl Agnieszka Tomas, Jarowa 26, 91-613 Łódź, NIP: 728-225-09-28, REGON: 100398991

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika służącym do przeglądania stron internetowych (np. komputerze, smartfonie, tablecie).

 

RODO


 

W związku z obsługą sklepu przetwarzamy Twoje dane osobowe - w tym dane, które nam podajesz, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w sklepie. W poniższej polityce znajdziesz wszystkie ważne informacje na ten temat, m.in. kim jesteśmy, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jakie prawa Ci przysługują.

 

 1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?
  Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością sklepu jest DiStile.pl Agnieszka Tomas z siedzibą w Łodzi, ul. Jarowa 26, 91-613 Łódź.

 2. Dane kontaktowe
  Możesz skontaktować się z Administratorem za pomocą e-mail: sklep@distile.pl lub listownie na adres naszej siedziby.

 3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
  Zbieramy Twoje dane osobowe od Ciebie. Podajesz je nam np. przy składaniu zamówień, na potrzeby realizacji i wysyłki zakupów, przy zapisywaniu się na newsletter lub inne formy marketingu.
  Możesz nam również przekazywać swoje dane osobowe komunikując się z nami - np. zadając pytania dotyczące produktów, składając reklamacje itp.
  Oprócz tego przetwarzamy Twoje dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz ze sklepu, naszej oferty i usług.

 4. W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?
  Istnieją różne cele i podstawy przetwarzania danych:
  Korzystanie ze sklepu
  Przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego sklepu, zgodnie z jego Regulaminem.
  Te funkcjonalności to przede wszystkim możliwość przeglądania treści zawartych w sklepie, możliwość korzystania z formularzy kontaktowych, możliwość publikowania opinii o produktach, możliwość dodawania produktów do koszyka, możliwość tworzenia listy życzeń, możliwość zapisania się do newslettera i innych form marketingu, możliwość zakupu produktów.
  Podstawą prawną przetwarzania danych, które musisz podać w przypadku, gdy będziesz korzystać z funkcjonalności sklepu będzie tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na umożliwieniu Ci korzystania ze sklepu i jego funkcjonalności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Zakup produktów
  W przypadku, gdy dokonasz zakupu produktów, Twoje dane będziemy przetwarzać do celu realizacji transakcji sprzedaży. To obejmuje informację o tym, jakie produkty kupujesz, informacje potrzebne do otrzymania od Ciebie płatności za zakup, informacje potrzebne do wysyłki zakupionych towarów na wskazany przez Ciebie adres czy do wystawienia dokumentów sprzedaży.
  Obejmuje to również przetwarzanie Twoich danych na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze sprzedażą i skorzystania przez Ciebie z ewentualnych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji na produkty.
  Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku jest umowa sprzedaży, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  Oprócz tego będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  Marketing
  Przetwarzamy Twoje dane do celów naszego własnego marketingu to znaczy do promowania produktów oferowanych w naszym sklepie.
  Cele marketingowe obejmują przedstawianie Ci ofert i promocji ze sklepu.
  W sklepie możemy wyświetlać Ci zarówno treści nie dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa), jak i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna).
  Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  W niektórych wypadkach prosimy Cię również o wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu, w tym profilowania. Jeśli udzielisz nam takiej zgody, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  Jeśli się na to zgodzisz, możemy też kierować do Ciebie informacje handlowe dotyczące naszej oferty w wybrany przez Ciebie sposób - e-mailem lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. W takim przypadku będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu wysyłania Ci informacji handlowych w wybrany przez Ciebie sposób.
  Przetwarzamy też Twoje dane, aby wysyłać Ci drukowane informacje handlowe (np. ulotki, katalogi) drogą pocztową - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze sklepu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies, przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies.
  Programy lojalnościowe, konkursy, akcje promocyjne
  Możemy również oferować programy lojalnościowe, a także konkursy lub akcje promocyjne, posiadające własne regulaminy - w takim przypadku, jeśli zapiszesz się do takiego programu lub akcji, będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby takiego programu, konkursu lub akcji. Podstawa prawna przetwarzania będzie zależeć od rodzaju akcji - będzie to np. wykonanie umowy, Twoja zgoda lub nasz uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. a, b, lub f RODO). Szczegóły będziemy przekazywać Ci przy okazji takich działań.
  Formularze kontaktowe
  W sklepie udostępniamy formularze kontaktowe, aby ułatwić Ci kontakt z nami. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Może również podać nam inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu identyfikacji Ciebie oraz obsługi Twojego zapytania - podstawą prawną przetwarzania jest umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Portale społecznościowe
  Przetwarzamy też dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest, Blog). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania użytkowników o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem tych mediów społecznościowych. Jeśli komunikujesz się z nami w takich mediach społecznościowych, wówczas możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w takiej komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
  Inne własne cele administratora
  Przetwarzamy Twoje dane również do innych naszych prawnie uzasadnionych celów, tj.:
  a) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  b) do prowadzenia analityki i statystyk korzystania ze sklepu przez użytkowników w celu doskonalenia jego działania - co polega np. na analizie sposobu poruszania się użytkowników po sklepie, oglądanych produktach etc., aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze sklepu i sprawić, że będzie w przyszłości bardziej intuicyjny i wygodniejszy w korzystaniu;
  c) do administrowania sklepem,
  d) do udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi kierowane przez Ciebie do nas np. w korespondencji czy w rozmowach telefonicznych.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Możemy przetwarzać Twoje dane również w celu wypełnienia naszego obowiązku prawnego, np. rozpatrywania Twoich reklamacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną
  W przypadku, gdy zgodzisz się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (np. e-mailem), wysyłka takich wiadomości będzie stanowić przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i może też stanowić marketing bezpośredni przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych prowadzony przy wykorzystaniu automatycznych urządzeń wywołujących - zależnie od tego, na jakim urządzeniu odbierasz tego typu komunikację.
  Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać lub ograniczyć to, w jaki sposób wysyłamy Ci takie informacje - szczegóły znajdziesz poniżej w punkcie „Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania".
  Profilowanie na potrzeby marketingu
  W niektórych przypadkach przy marketingu podejmujemy wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania, czyli automatycznego przetwarzania Twoich danych osobowych. Profilowanie, które stosujemy, polega na wykorzystywaniu algorytmów komputerowych do analizy Twoich danych osobowych (Twojego zachowania w sklepie, oglądanych przez Ciebie w sklepie produktów, danych zebranych za pomocą plików cookies, historii Twoich zakupów, Twoich preferencji zakupowych, Twojego udziału w akcjach promocyjnych, a także podanych przez Ciebie danych osobowych) w celu wyświetlania Ci bezpośrednio w sklepie, lub też w marketingu bezpośrednim (e-maile itp.) spersonalizowanej oferty, opartej o Twoje potencjalne preferencje i zainteresowania mogące dotyczyć naszych produktów i usług.
  Podstawą profilowania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednakże w niektórych wypadkach prosimy Cię o wyrażenie zgody na profilowanie - w takim wypadku podstawą profilowania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Jakie dane mogą być przetwarzane?
  To, jakie dane przetwarzamy, jest zależne od sytuacji, w tym od tego, w jaki sposób korzystasz ze sklepu, jak również od tego, jakie dane nam podasz. Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:
  a) imię, nazwisko, podane np. przy zakupach;
  b) adres zamieszkania lub adres do dostawy - które podajesz na potrzeby dostarczania zakupionych produktów;
  c) adres e-mail, numer telefonu - które podajesz przy dokonania zakupu, a także na potrzeby marketingu na podstawie osobnej zgody;
  d) dane dotyczące Twoich transakcji (w tym co i kiedy kupiłaś/eś, wykorzystane kody rabatowe, sposoby dokonywania płatności);
  e) numer rachunku bankowego i nazwa banku prowadzącego rachunek, z którego dokonywałeś płatności przy zakupie;
  f) dane dotyczące Ciebie, które nam przekażesz, np. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć,
  g) informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego sklepu zebrane przy pomocy plików cookies (w przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies - szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w naszej Polityce Plików Cookies ).
  h) adres IP, z którego komunikujesz się z naszym sklepem, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając sklep, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu);
  i) informacje, które zawrzesz w Twoich wypowiedziach i komunikacji kierowanych do nas - np. w korespondencji e-mail lub w rozmowie telefonicznej, jak również np. w reklamacjach;
  j) treść Twoich opinii o produktach publikowanych w sklepie;
  k) treść i zakres zgód udzielonych przez Ciebie w sklepie;
  l) informacje, które nam przekażesz na potrzeby uczestnictwa w akcjach promocyjnych lub konkursach - zawarte w Twoich zgłoszeniach lub pracach konkursowych - jeśli będziesz w nich uczestniczyć.

 6. Jak długo dane będą przechowywane?
  Czas, przez jaki możemy przechowywać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania, tj.:
  a) w przypadku przetwarzania na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie (np. zapis do newslettera) - tak długo jak będziesz korzystać z tych usług (np. do czasu wypisania się z newslettera), a po tym okresie przez taki okres, przez jaki będziemy do tego zobowiązani zgodnie zasadą rozliczalności, jednak nie dłużej niż przez 10 lat od zakończenia korzystania z usług;
  b) realizacja sprzedaży - przez okres wymagany do wykonania tej umowy, w tym do ewentualnych uprawnień z rękojmi i gwarancji, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki będziemy do tego zobowiązani zgodnie zasadą rozliczalności zgodnie z RODO, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy sprzedaży;
  c) w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody - do czasu cofnięcia tej zgody;
  d) w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszczeń) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  e) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 7. Komu przekazujemy Twoje dane?
  Udostępniamy dane osobowe firmom, z których usług korzystamy, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec Ciebie lub aby prowadzić naszą działalność, zgodnie z celami przetwarzania. W związku z tym Twoje dane osobowe, które są wymagane na potrzeby realizacji danego celu, mogą być przekazywane następującym odbiorcom, będącym podmiotami przetwarzającymi dane w naszym imieniu:
  a) firmom przewozowym lub transportowym - na potrzeby dostawy zamówionych przez Ciebie produktów;
  b) w przypadku płatności za zakupione przez Ciebie produkty - firmom, które pośredniczą w obsłudze płatności, na potrzeby tej obsługi, bankom;
  c) firmom, które dostarczają nam rozwiązania technologiczne i usługi wymagane na potrzeby zapewnienia funkcjonalności sklepu;
  d) dostawcom usług marketingowych, analitycznych i statystycznych, którzy pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi klienci i stworzyć ciekawe oferty, promocje, jak również personalizować marketing;
  e) agencjom reklamowym i innym firmom obsługującym konkursy i akcje promocyjne na nasze zlecenie - na potrzeby realizacji tych konkursów i akcji;
  f) firmom prowadzącym marketing bezpośredni w naszym imieniu (np. wysyłkę e-maili, marketing telefoniczny) - do realizacji tego marketingu;
  g) firmom świadczącym dla nas usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe lub doradztwa podatkowego;
  h) dostawcom standardowych usług związanych z obiegiem i przechowywaniem informacji - dostawcom usług hostingu, poczty elektronicznej, infrastruktury informatycznej, usług związanych z utrzymaniem baz danych.
  Udostępniamy również Twoje dane naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom.

 8. Cofnięcie zgody i sprzeciw wobec przetwarzania
  Cofnięcie zgody
  W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Zaznaczamy jednak, że w niektórych przypadkach Twoja zgoda jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności - np. do umożliwienia Ci udziału w konkretnej akcji promocyjnej lub konkursie. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.
  Sprzeciw wobec przetwarzania danych
  Możesz również w każdej chwili:
  a) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec operacji opartych na profilowaniu, a także
  b) wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, innego niż marketing bezpośredni i profilowanie.
  Zaznaczamy, że jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych w konkretnym celu (np. do marketingu), będziemy mogli w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów - np. do realizacji zamówień etc.
  W jaki sposób cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw
  Możesz cofnąć zgodę lub wnieść sprzeciw wysyłając e-maila na adres sklep@distile.pl lub kontaktując się pisemnie na adres naszej siedziby.

 9. Dodatkowe prawa, które Ci przysługują
  Przepisy przewidują szereg praw, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
  Prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych
  Możesz żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, to możesz żądać dostępu do tych danych. Szczegóły prawa dostępu określa art. 15 RODO.
  Prawo uzyskania kopii danych
  Na tej podstawie przekazujemy Ci kopię Twoich danych, które przetwarzamy.
  Prawo do sprostowania danych
  Jeśli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, masz prawo żądać sprostowania tych danych, a także ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne.
  Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym
  Masz prawo żądania, aby Twoje dane zostały przez nas usunięte, jeśli zachodzą przesłanki określone w przepisach, np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, albo wycofasz zgodę na przetwarzanie, a nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania. Szczegóły prawa do bycia zapomnianym są uregulowane w art. 17 RODO.
  Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w art. 18 RODO.
  Prawo do przenoszenia danych do innego administratora
  W przypadkach i na warunkach określonych w art. 19 RODO masz prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które dostarczyłaś/eś nam, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.

 10. W jaki sposób skorzystać z dodatkowych praw
  Możesz skorzystać z praw opisanych powyżej wysyłając e-maila na adres sklep@distile.pl lub kontaktując się pisemnie na adres naszej siedziby.
  Korzystanie z tych praw jest nieodpłatne. W przypadku jednak, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji, prowadzenie komunikacji lub podjęcie żądanych działań, uwzględniając administracyjne koszty, jak również odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru
  Jeżeli w Twojej ocenie naruszyliśmy Twoje prawa w związku z przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W skardze należy zamieścić opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
  Dobrowolność podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, ale może być konieczne do realizacji niektórych celów - na przykład do zakupu produktów, do wzięcia udziału w konkursie lub akcji promocyjnej. Podanie danych i wyrażenie zgód na potrzeby marketingu jest dobrowolne.
  Wiek
  Sklep nie został zaprojektowany z myślą o osobach poniżej szesnastego roku życia i nie jest dla nich przeznaczony. Nie przewidujemy celowego gromadzenia danych, dotyczących osób poniżej szesnastego roku życia.
  W przypadku, gdy uzyskamy informację, że użytkownik sklepu nie ukończył szesnastego roku życia, podejmiemy stosowne kroki aby usunąć informacje takiego użytkownika z bazy oraz ograniczymy przyszły dostęp takiego użytkownika do usługi.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES


 

 1. Pliki cookies
  Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
  Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sklepu lub innych podmiotów.
  Sklep wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące od sklepu, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od podmiotów trzecich będących partnerami sklepu.
  Wewnętrzne pliki cookies są wykorzystywane w celu obsługi prezentacji i personalizacji treści sklepu, obsługi formularzy, dopasowywania treści sklepu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania sklepu oraz jego funkcjonalności, a także w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych.
  Zewnętrzne pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.

 2. Konfiguracja przeglądarki
  Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zmiany konfiguracji można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zależnie od przeglądarki internetowej, ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować Użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu końcowym.
  Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu na urządzeniu końcowym poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej.
  Szczegółowe instrukcje dotyczące uniemożliwiania przechowywania plików cookies, jak również usuwania zapisanych plików cookies, można znaleźć na stronach internetowych wsparcia technicznego przeglądarek internetowych lub odpowiednich instrukcjach korzystania z przeglądarek.
  Powyższe uwagi dotyczące przeglądarek internetowych mają zastosowanie również do innych programów wykorzystywanych do przeglądania stron internetowych.

 3. Wpływ cookies na prawidłowe funkcjonowanie sklepu
  Informujemy, że konfiguracja przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający lub ograniczający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, jak również usunięcie zapisanych plików cookies, może spowodować ograniczenie funkcjonalności sklepu lub nieprawidłowe działanie sklepu.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.